Aseket Ne İşe Yarar? Aseket 25 mg Tablet ⚕️

Aseket ne işe yarar? Kas iskelet ağrısı, romatoid artrit, kireçlenme, romatizmal ağrılar, akut görülen gut artriti ve ameliyat sonrası görülen ağrı ile sızıyı dindirmeye yarar. Eczacı olarak Aseket ne ilacı bu içerikte tüm hatlarıyla sizlere aktaracağım.

Etken Madde:

Parasetamol + Deksketoprofen Trometamol

Aseket Nedir?

Aseket 25 mg, etken madde olarak içerisinde bulundurduğu parasetamol ve deksketoprofen trometamol sayesinde nonsteroid antiinflamatuvar etki göstererek ağrıyı geçiren kombine ağrı kesici ilaçtır. Aseket ilaç bu sebeple ağrı kesici ilaçlar kategorisinde yer alır.

NSAİİ (Nonsteroid antiinflamatuvar) ilaçlar ağrıya sebep olan inflamasyonu ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu sayede sadece semptomları dindirmek yerine o semptomlara neden olan altta yatan sebebi de tedavi etmiş olur. İçeriğinde bulunan yardımcı maddeler aşağıdaki gibidir;

 • Kolloidal silikon dioksit
 • Titanyum dioksit
 • Sodyum nişasta glikolat
 • Polietilen glikol
 • Magnezyum stearat
 • Mikrokristalin selüloz
 • Kısmi hidrolize polivinil alkol
 • Talk
 • Prejelatinize nişasta

Aseket Ne İçin Kullanılır?

Aseket ilaç, içerisinde kortizon bulunmayan NSAİİ (Nonsteroid Antienflamatuar) ilaç olduğundan romatizmal iltihabı baskılayarak kas iskelet sistemi ağrılarında analjezik etki göstermesi için kullanılır.

Ayrca kas gevşetici etkisi olan Naprosyn Plus Jel için yazdığım Naprosyn Plus Jel Ne İşe Yarar? makalesini de okumanızı öneririm.

Analjezik ağrı kesiciler ağrıya sebep olan kaynağa göre seçilmelidir. Dünya sağlık örgütü (WHO) başlangıç olarak hafif ağrı kesici kullanılmasını önerir. Analjezikler etki türüne göre 5 ayrı sınıfa ayrılır. Bunlar aşağıdaki gibidir;

 • Hafif analjezik parasetamol
 • Steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar
 • Narkotik analjezikler
 • Opioid analjezikler
 • Alkol

Ağrı kesici ilaçlar kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Doktorunuz yaptığı ayrıntılı muayene sonucuna göre sizin rahatsızlığınıza uygun ilacı kullanmanız için yazacaktır. Peki Aseket ilacı ne işe yarar?

Aseket Ne İşe Yarar?

Aseket 25 mg, içeriğinde bulunan parasetamol ve deksketoprofen trometamol sayesinde hem ateş düşürmeye hem de inflamasyonu gidererek ağrıyı kesmeye yarar. Aseket ağrı kesici aşağıda görebileceğiniz 7 önemli hastalığı tedavi etmeye yarar;

 • Kireçlenme görülen hastalıkların tedavisinde
 • Eklem bölgelerinde şekil bozukluğu ve ağrı ile seyir eden romatoid artritin tedavisinde
 • Sırt ve boyun bölgesindeki eklemlerin sertleşmesi sonucu ağrı semptomu gösteren ankilozan spondilitin tedavisinde
 • Gut hastalığında karşımıza çıkan eklem iltihabının tedavisinde
 • Akut olarak gelişen kas eklem iskelet ağrılarının tedavisinde
 • Ameliyat sonrasında ortaya çıkan ağrının tedavisinde
 • Sancılı ve ağrılı geçen adet döneminin tedavisinde

Ağrı kesiciler günlük hayatta en sık kullandığımız ilaçlar olduğu için kullanımı noktasında olası yan etkilere maruz kalmamak için doğru bilgiye ulaşmak çok önemlidir. Prof. Dr. Beril Akman ”Ağrı Kesici Kullanımı” adlı önemli bilgiler içeren Youtube videosu yayınlamış. Mutlaka izlemenizi öneriyorum.

YouTube video

Doktora başvurmadan ağrı kesici kullanmak büyük risklere yol açabilir. Çünkü vücudumuzda hissettiğimiz ağrılar farklı hastalıkların yol açtığı semptomlardır. Ağrı kesiciyi bir uzmana danışmadan kullanırsanız ağrının altında yatan asıl sebebi gözden kaçırabilirsiniz, bu da çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Mutlaka doktorunuza danışarak kullanın.

Aseket Nasıl Kullanılır?

Ağrınızın türüne ve boyutuna göre doktorunuzun belirlediği süre ve dozda kullanmanız gerekir. Aseket 25 mg prospektüs bilgisine göre önerilen doz günde üç defa yemekten 30 dk önce bir tablet olacak şekilde bol su ile oral yoldan yutulmalıdır.

Deksketoprofenin günlük en fazla alacak dozu 75mg, parasetamolün ise 4g’mı geçmemelidir. Doktorunuz aksini bir yönlendirme yapmadığı taktirde ardaşık 3 günden fazla kullanılması uygun değildir.

Kullanmadan önce mutlaka bilmeniz gereken durumlar mevcut. öğrenmek için okumaya devam edin.

Kimler kullanamaz

ASEKET’i Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

İlacı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız.

 • Deksketoprofen, parasetamol veya diğer bileşenler ilacın formülünde bulunduğu için bu bileşenlere karşı aşırı hassasiyetiniz (alerji) mevcutsa
 • Steroid içermeyen iltihap giderici (non-steroid antiinflamatuvar) ilaçlara karşı alerjiniz bulunuyorsa
 • Asprin içerisindeki asetilsalisilik aside karşı hassasiyetiniz mevcutsa
 • Astım ataklarınız varsa, burnun içinde kısa süreli iltihap (akut alerjik nezle), alerji şişlikleri (nazal polipler), kurdeşen (ürtiker), alerjiden kaynaklı yüz ve boğaz şişkinlikleri (anjiyoödem), aspirin ve diğer steroid içermeyen iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ) kullandıktan sonra göğüste hırıltı oluşuyorsa
 • Daha önce mide ülseri (yara), kanama veya sindirim bozukluğu şikayetiniz varsa
 • İltihaptan kaynaklanan bağırsak (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) problemleriniz bulunuyorsa
 • Bağırsaklarınızda veya midenizde kanama öykünüz bulunuyorsa
 • Bileşenlerinde parasetamol içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız
 • Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim (G6PD) eksikliğinden kaynaklanan rahatsızlığınız bulunuyorsa
 • Bronşiyal astım öykünüz mevcutsa
 • Orta ve şiddetli böbrek rahatsızlığı, şiddetli karaciğer fonksiyon yetmezliği ve ağır kalp yetmezliği durumları yaşıyorsanız
 • Kan pıhtılaşması yaşıyorsanız
 • Emziriyorsanız veya hamileyseniz
 • Kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle kroner arter bypass greft (KABG) olacaksanız

İlacı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız

 • Daha önce aşırı hassasiyet (alerji) sorunlarınız olduysa
 • Sıvı tutulumu yani ödem, karaciğer, böbrek veya kalp sorunlarınız varsa
 • Yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği sorunlarınız varsa veya geçmişte şikayetiniz olduysa
 • Diüretik adı verilen idrar söktürücü ilaçlar kullanıyorsanız ya da sıvı kaybı, sıvı eksikliği veya kan hacminde azalma problemleriniz varsa
 • İnme geçirdiyseniz, kalp sorunlarınız varsa veya risk altında (yüksek tansiyon, yüksek kolestrol, diyabet problemleri veya sigara kullanıyorsanız) olduğunuzu düşünüyorsanız tedavi için kendi doktorunuza veya eczacınıza danışmayı unutmayın.
 • Bu ilaç miyokard enfarktüsü adı verilen kalp krizi riskinde veya inme riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Eğer yüksek doz kullanımınız varsa ve uzun süredir bu tedaviyi görüyorsanız her türlü risk olasıdır.
 • Önerilen dozu ve tedavi süresini kesinlikle aşmayın.
 • Yaşlılarda yan etki yaşanma olasılığı oldukça yüksektir. Ayrıca mide ve bağırsak ülseri (peptik ülser), kanama veya delinme yaşanması hayati tehlike taşımaktadır. Bu sorunlardan herhangi biri nüksederse hemen doktorunuza başvurun.
 • İlaç üremeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle üreme problemi yaşayan kadınlar, kısırlık testi yaptıracaklar veya gebe kalmaya çalışanlar bu ilacı kullanmamalı.
 • Eğer hamileyseniz bu dönemin ilk üç aylık dönemindeyseniz
 • Hamile kalmayı amaçlıyorsanız
 • Halihazırda emzirdiğiniz bir bebeğiniz varsa
 • Kan ve kan hücrelerinin yapımı konusunda bozukluğunuz bulunuyorsa
 • Kansızlık (anemi) olanlar, akciğer hastaları, karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar bu ilacı  doktor kontrolü altında kullanmalıdır.
 • Sistemik lupus eritomatozus adı verilen ciltte yaygın pullanma hastalığınız varsa veya bağışıklık sistemi bozuklukları nedeniyle bağ dokularınız etkileniyorsa (karışık bağ dokusu hastalığı)
 • Daha öncesinde uzun süren iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)
 • Bunlardan başka bir mide ve bağırsak hastalığınız varsa ya da daha önce böyle bir hastalık problemi yaşadıysanız
 • Mide-bağırsak ülseri (peptik ülser) veya kanama riskini artıran oral yolla alınan steroid türü ilaçlar, antidepresanların bazıları (SSRI tipi ilaçlar: Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri), kanın pıhtılaşmasını önleyen varfarin gibi ilaçlar (antikoagülanlar) veya kan pıhtılaşmasını önleyen asetilsalisilik asit gibi ilaçlar kullanıyorsanız, ilacı kullanmadan doktorunuza danışın.
 • Kendi doktorunuz, misoprostol gibi mide koruma amacıyla ek ilaçlar almanızı veya mide asidini engellemeye çalışan ilaçlar almanızı önerebilir.
 • Tedavi süreciniz boyunca aşağıdaki sorunlardan herhangi birini yaşarsanız ilacı kullanmayı kesin. Ardından tıbbi yardım isteyin.
 • Dışkıdan kan gelmesi,
 • Katranımsı ve siyah renkli dışkı,
 • Kan kusuyorsanız veya kahve telvesi gibi koyu renkte parçalar geliyorsa,
 • Hazımsızlık veya göğüste yanma hissi,
 • Karın ağrısı veya karında anormal belirtilerin yaşandığı durumda ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.
 • Akciğer kaynaklı hastalığınız varsa
 • Alkol kullanıyorsanız
 • Ani şekilde yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesi gerçekleşir.
 • Erişkin bireylerde günlük doz alımlarında kronik olarak karaciğerinde hasarlar oluşabilir.
 • Karaciğer hastalığı olduğu halde alkol kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Ağrı kesiciler veya başka ilaçlar kullanıyorsanız

Hepatotoksisite adı verilen karaciğer zehirlenmesi riski olan alkolik kişilerin aldığı günlük parasetamol dozu 2000 mg’ı geçmemesi gerekir.

İlk defa parasetamol kullanan kişilerde veya daha önce kullananlarda, ilk dozda veya devam eden dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya deri reaksiyonu oluşabilir. Böyle bir problem yaşanması durumunda doktorunuz ile görüşün ve ilacın kullanımını devam ettirmeyin.

Farklı bir kas gevşetici ağrı kesici ilaç olan Etna Combo hakkında yazdığım ”Etna Combo 100 Mg Ne İşe Yarar? |Etna Combo Kas Gevşetici” içeriğini de okuyabilirsiniz.

Ölümle sonuçlanabilen, deri ve mukozaları tutan, yaygın içi su dolu deri kabarcığı (bül) oluşumu ve cilt bütünlüğünde bozulmayla birlikte ciddi ilaç reaksiyonu olan Steven Johnson Sendromu görülebilir. Ayrıca deride içi sıvı dolu kabarcıklar yani toksik epidermal nekroliz ve derinin üzerinde yaygın kızarık, içi iltihaplı sıvı oluşan deri kabarcığı (püstül) rahatsızlığı ile birlikte yüksek ateş görülen akut generalize ekzantematöz püstülöz görülebilir.

Daha önce bu rahatsızlıklardan birisini bile yaşadıysanız lütfen doktorunuza başvurunuz.

Aseket 25 mg Tablet Gebelikte Kullanımı

Hamilelerin kullanımına uygun değildir. Doktorunuz risk fayda oranına göre bir karar verebilir. Bu durumda mutlaka doktorunuzun önerisine göre hareket edin.

Aseket 25 mg Emziren Anne Kullanabilir mi?

Aseket’in emzirme döneminde kullanılması uygun değildir. Bununla beraber doktorunuz ayrıntılı muayene sonucunda farklı bir karar verebilir. Doktorunuzun direktiflerine göre ilerleyin.

Yan etkiler

Aseket Yan Etkileri

İlacı kullanırken karşılaşma ihtimali olduğunuz olası yan etkileri aşağıdaki tabloda önem derecesine göre görebilirsiniz.

Çok ciddi yan etkiler ⛔️Anaflaktik reaksiyon / Boğaz ve yüzde şişme / Kalp çarpıntısı / Bayılma / Kaşıntı / Deride dökülme / Kurdeşen / Püstül / Eritema multiforme / Stevens-Johnson sendromu
Ciddi yan etkiler ⛔️Karaciğer fonksiyonlarının bozulması / Böbrekte iltihab / Fotosensitif reaksiyon / Pankreas iltihabı / Mide ülseri / Bağırsak enfeksiyonu / Yüksek tansiyon / Nefes darlığı / Düşük tansiyon / Kalbin hızlı atması / Solunum azalması / Uyuşma / Kan pulcuğu sayısında azalma / Kanda parçalı bulunan hücrede azalma / Kulak çınlaması / Vertigo / Üst solunum yolları enfeksiyonu
Hafif yan etkiler⛔️Yorgunluk / Baş ağrısı / İdrara sık çıkma / Kaşıntı / Adet düzeninin bozulması / Sivilce / Sırt ağrısı / Kabızlık / Cildin kızarması / Fazla terleme / Gazın sebep olduğu mide şişkinliği / Kulak çınlaması / Ağız kuruluğu / Görmede bulanıklık / Karın ağrısı / Uykusuzluk
Aseket Yan Etkileri

Bu yan etkilerden herhangi birini kendinizde görürseniz ilacın kullanımını sonlandırıp hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Aseket Fiyat

İlacın güncel fiyatı 08.22 tarihi itibariyle 31.52 Tl‘dir. Sağlık bakanlığı ödenen ilaçlarda yıl içinde bir çok faktöre bağlı olarak belirli periyotlarla fiyatlarda değişikliğe gidebiliyor.

Aseket Hakkında Sık Sorulan Sorular

Eczacı olarak Aseket tablet hakkında çok sık karşılaştığım soruları aşağıda yanıtladım. Ayrıca Aseket kullananlar yorumlar üzerinden merak ettiklerini sorabilir. Ortalama 3 gün içerisinde soruları yanıtlıyorum.

Sonuç olarak Aseket 25 mg 500 mg film tablet gibi NSAİİ ve parasetamol kombinasyonu ilaçlar multimodal analjezi tedavisinde önemli yer tutar. İlacın içeriğinde bulunan her iki preparat da opioid ağrı kesicilerin kullanımını azalttığı gibi olası yan etki risklerini de düşürür. Parasetamol çocuk ve gebelerin bile kullanabildiği yan etki riski oldukça düşük bir ajanken, NSAİİ’ler ise görece daha güçlü ağrı kesicilerdir. Bu yazıda paylaşılan bilgiler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinde yer alan prospektüs bilgisinden alınmıştır.

Son Günceleme 2 yıl önce Ecz. Nihat Bilgin

5/5 - (2 {Oy})

Ecz. Nihat Bilgin

Merhaba! Ben Ecz. Nihat Bilgin. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum.

İstanbul'da eczacılık mesleğimi gerçekleştiriyorum. İlaç sektörü çok dinamik ve bilgiyi hep taze tutmak gerekiyor.
Bu sebeple EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı) kazanarak şuan uzman eczacılık eğitimi alıyorum.

İlaçları doğru kullanmak hayati öneme sahip bu yüzden hastaların klinik ve şahsi durumuna göre doğru ilacı, doğru süre ve pozolojide, en doğru maliyetle almasını sağlamak akılcı ilaç kullanımı için vazgeçilmez.

Edindiğim bilgi ve tecrübeyi sizlerle paylaşmak için Türkiye'nin Ecza Platformu hepsiecza.net'i kurdum.

Yorum yapın